Privacy verklaring

MAS Brand Being respecteert de privacy van haar bezoekers, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. MAS Brand Being heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met MAS Brand Being.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden.

DE CONTENT OP  DE WEBSITE

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animaties, videobeelden en alsook alle de technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren op zijn gebruikt zijn beschermd bij de intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

DELEN MET DERDEN

MAS Brand Being zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega’s, freelancers, hostingpartij met wie MAS Brand being overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL VERBINDING

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd omdat MAS Brand Being gebruik maakt van een SSL certificaat. 
De gegevens worden gemaild naar MAS Brand Being, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

PERSOONSGEGEVENS

MAS Brand Being kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van MAS Brand Being en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MAS Brand Being verstrekt.

MAS Brand Being kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

MAS Brand Being verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan MAS Brand Being je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van MAS Brand Being.

MAS Brand Being bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. MAS Brand Being zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

COOKIES

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. MAS Brand Being maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. MAS Brand Being maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

 

GOOGLE ANALYTICS

MAS Brand Being maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan MAS Brand Being. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MAS Brand Being heeft hier geen invloed op. MAS Brand Being heeft Google geen toestemming gegeven om via P MAS Brand being verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@mas.amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek reageren.

 

DISCLAIMER

MAS Brand Being is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

VRAGEN

Vragen?
https://mas.amsterdam is de website van MAS Brand Being. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55272541. E-mailadres: info@mas.amsterdam